CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Các điều khoản và dịch vụ mua hàng tại Allplantools:

 1. Cửa hàng bảo hành cho các lỗi của mã kích hoạt sản phẩm, KHÔNG bảo hành các lỗi của người dùng.
 2. Cửa hàng có quyền từ chối bảo hành nếu sản phẩm gửi lại bảo hành khác với tình trạng nguyên bản, được cá nhân hóa, và đã được đem ra bên ngoài sử dụng.
 3. Thời hạn bảo hành tùy thuộc vào giá trị của sản phẩm. Hiệu lực bảo hành sẽ mất tác dụng nếu sản phẩm được sang nhượng, thông tin không trùng khớp với người mua nguyên gốc.
 4. Khách hàng có quyền đổi trả sản phẩm trong các trường hợp sau:
  – Giao hàng sai sản phẩm
  – Sản phẩm khi nhận hoàn toàn khác với những gì được mô tả trước đó.
  – Sản phẩm liên tục bị lỗi và việc sửa chữa vẫn không thể giải quyết dứt điểm lỗi trong thời gian bảo hành
 5. Trong trường hợp đổi trả ở điều khoản 5, cửa hàng sẵn sàng hoàn tiền lại hoặc khách hàng có thể chọn đổi qua một sản phẩm khác. Với điều kiện sản phẩm đổi trả phải ở tình trạng như lúc ban đầu, đi kèm các giấy tờ liên quan (nếu có). Cửa hàng có quyền từ chối đổi trả nếu sản phẩm không còn ở tình trạng ban đầu khi đến tay cửa hàng, hoặc làm thất lạc các giấy tờ liên quan đến sản phẩm.